Transport kruszyw

Transport kruszyw naturalnych – dostawy piasku, żwiru, pulpy, ziemi, czarnoziemu, itp. Materiały do budownictwa drogowego, mieszkaniowego, przemysłowego. Istnieje możliwość nawiązania stałej współpracy.

Transport produktów rolniczych

Osoby zajmujące się produkcją rolną zapraszamy do skorzystania z usług transportu produktów rolnych – zboża, siana w belach, a także produktów dla rolnictwa – nawozów mineralnych, kredy magnezowej, wapna. Dostawy bezpośrednio z kopalni do gospodarstw.

Transport odpadów

Od 2019 roku posiadamy zezwolenie na przewóz odpadów wydane przez Starostę Białostockiego, na transport odpadów samochodami ciężarowymi transport specjalny jesteśmy w stanie przewieźć maszyny budowlane, Każde zlecenie traktujemy indywidualnie i z należytą starannością

Zapraszamy do kontaktu